PTS logotyp

Incidentrapporteringstjänsten är avvecklad

Istället sker incidentrapportering till incidentrapport@pts.se företrädesvis med PTS framtagna utkast till rapporteringsblanketter


För mer information om incidentrapporteringsskyldigheter och rapporteringsblanketter, se PTS webbsidor:

Rapportera säkerhetsincident
Rapportera integritetsincident
Regler om säkerhet i nät och tjänster